วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แสงกับการถ่ายภาพ

การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน(Smartphone) หรืออย่างกล้องมืออาชีพ สิ่งสำคัญหรือมีความจำเป็นก็คือแสง ถ่ายไม่มีแสงเราจะไม่สามารถถ่ายภาพให้สวยงามได้ ซึ่งแสงมีที่มาจาก 2 แหล่ง คือ

1. แสงอาทิตย์ (แสงจากธรรชาติ) ช่วงเวลาต่างกันแสงอาทิตย์จะแตกต่างกนไปด้วย เป็นแสงที่ไม่สามารถควบคุมได้ ต้องรอโอกาส เวลา ทิศทาง และโชคด้วย เนื่องจากเป็นแสงธรรมชาติ จึงได้อารมณ์ของธรรมชาติ และด้วยเหตุผลท่ว่าเราไม่สามารถควบคุมแสงอาทิตย์ได้ เราจึงควรวางแผนในการถ่ายภาพด้วยแสงอาทิตย์หรือแสงธรรมชาตินี้ก่อนทุกครั้ง
2. แสงที่ทำขึ้นเอง (แสงประดิษฐ์) เช่น โคมไฟ หลอดไฟ เทียน แฟลช เป็นต้น มีความสว่าง สี และอุณหภูมิที่ต่ำกว่าแสงอาทิตย์ การถ่ายภาพในสถานที่ที่เราไม่ได้เตรียมไว้ซึ่งบริเวณของสถานที่ที่แตกต่างกันออกไป จึงทำให้เราไม่สามารถควบคุมความสว่างได้ทั่วถึง จงต้องระมัดระวังในส่วนนี้ด้วย


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น