วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กฎการถ่ายภาพให้สวย

กฎ 3 ส่วน กับการถ่ายภาพที่เน้นการเล่าเรื่องราว เป็นกฏที่แบ่งภาพออกเป็น 3 ส่วน ในแนวตั้งและแนวนอน (แนวใดแนวหนึ่ง) ภาพที่จะถ่ายให้สวยด้วยกฎ 3 ส่วนนี้ จำเป็นต้องมีมิติของภาพที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ส่วนขึ้นไป เช่นภาพทิวทัศน์ ที่มีท้องฟ้า-ภูเขา-แม่น้ำ หรือ ภาพบุคคล ที่มีบุคคล-ฉากหลัง เป็นต้น สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือ ภาพในส่วนใดส่วนหนึ่งต้องต่อเนื่องกัน เช่น ส่วนที่หนึ่งคือท้องฟ้า บอกเล่าความสดในของดินฟ้าอากาศ , ส่วนที่ 2 พื้นดิน บอกเล่าความสวยงามโดดเด่นของอาคาร สิ่งก่อสร้าง หรือทิวทัศน์ , ส่วนที่ 3 พื้นน้ำ บอกเล่าความกว้างใหญ่ของพื้นน้ำและสะท้อนอารมณ์ของส่วนที่ 1 และ2 เป็นต้น

การวางตำแหน่งภาพลงในแต่ละส่วนนั้นสำคัญมากโดยเฉพาะภาพที่มีมิติ 2 ส่วน อย่างภาพบุคคลและฉากหลัง การที่นำบุคคลไปวางไว้ตรงกลางระหว่างฉากหลังจะทำให้ภาพบอกเล่าเรื่องราวได้ไม่ดีเท่าที่ควร

ตัวอย่าง : การถ่ายภาพทิวทัศน์ ที่นำกฎ 3 ส่วน ไปใช้ได้อย่างลงตัว จะสามารถทำให้ผู้ชมภาพจินตการถงเรื่องราวและรับรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้ถ่ายภาพที่ต้องการสื่อถึงได้โดยง่าย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น